IROP 2014-20 – Integrovaný regionální operační program

Název

Žadatel

Výše dotace

Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

1 458 396,00 Kč

Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim

Město Vlašim

5 732 214,16 Kč

Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích

Městys Čechtice

2 338 600,75 Kč

CHODNÍK PODÉL SIL. II/125, LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Městys Louňovice pod Blaníkem

867 830,70 Kč

Zlepšení zázemí pro vzdělávání na ZŠ a MŠ Načeradec

Městys Čechtice

3 675 277,51 Kč

Zvýšení kvality zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání na
hvězdárně ve Vlašimi

Vlašimská astronomická společnost o.p.s.

454 425,45 Kč

Neformální vzdělávání v ZŠ Načeradec

Městys Načeradec

755 550,65 Kč

Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charitu Vlašim

Charita Vlašim

568 529,40 Kč

Stavební úpravy ZŠ Zdislavice

Městys Zdislavice

3 754 776,39 Kč

Komunitní centrum Vlašim

Charita Vlašim

7 266 369,50 Kč

(předpokládaná výše dotace – projekt ve fyzické a finanční realizaci)

Venkovní odborná učebna se zázemím

Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem

1 021 294,02 Kč

Modernizace a rozšíření zázemí pro sociální služby

Město Vlašim

2 519 303,10 Kč (předpokládaná výše dotace – projekt ve fyzické a finanční realizaci)

CELKEM

OPZ – Operační program Zaměstnanost

(ESF – Evrospký sociální fond)

Název

Žadatel

Výše dotace

Montessori školička

Montessori Vlašim z. s.

3 959 852,50 Kč

Vybudování a provoz dětské skupiny ANNA

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

2 119 650,00 Kč

Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům

Charita Vlašim

2 563 936,25 Kč

RESTART

Občanské sdružení Zoe, z.s.

836 395,00 Kč

Provoz dětské skupiny ANNA

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

2 634 600,00 Kč

Montessori školička II.

Montessori Vlašim z. s.

3 248 287,50 Kč

Montessori jesle II.

Montessori Vlašim z. s.

3 650 162,50 Kč

Provoz dětské skupiny Kondracký hlídáček

Obec Kondrac

3 572 261,25 Kč

Provoz Komunitního centra Vlašim

Charita Vlašim

CELKEM

PRV – Program rozvoje venkova

Rok žádosti

Název

Žadatel

Výše dotace

2018

Investice do zemědělských podniků – Vošický Vojtěch

Vojtěch Vošický

494 802 Kč

2018

Modernizace farmy

Miroslav Lalouček

475 200 Kč

2018

Nové technologie čištění obilovin

Agropost, s.r.o.

499 998 Kč

2018

Zařízení pro sklizeň píce pro ovce

ZO ČSOP, s.r.o.

465 500 Kč

2018

Pořízení zemědělské technologie

Petr Kubík

237 000 Kč

2018

Investice do mechanizace

AGRO BIO PRO s.r.o.

495 600 Kč

2018

Produkce na farmě Licoměrsko spol. s r.o.

Licoměrsko spol. s r.o.

108 405 Kč

2018

Rozhledna na Javornické Hůře

Mikroregion Český smaragd, dobrovolný svazek obcí

3 000 000 Kč

2019

Modernizace provozu Josef Štorc – Podblanické lahůdky

Josef Štorc

405 596 Kč

2019

Modernizace vybavení provozovny řeznictví – uzenářství a obnova strojů ve výrobně masných výrobků

Antonín Hlinský

306 577 Kč

2019

Plničky mléčných výrobků – velká a malá

Roman Málek

49 236 Kč

2019

Investice pro rozvoj podniku LON s.r.o.

LON, s. r. o.

294 173 Kč

2019

Vybavení pro provoz – Podblanické lahůdky Josef Štorc

Josef Štorc

718 650 Kč

2019

Modernizace provozovny – Truhlářství

Jaroslav Získal

387 491 Kč

2019 Doplnění vybavení firmy Petr Kučera 173 179 Kč

2020

Investice do zemědělských podniků – pořízení strojů Děkanovice

Petr Kubík

300 000 Kč

2020

Modernizace farmy

Miroslav Lalouček

267 600 Kč

2020

Mechanizace pro kvalitnější produkci zeleniny

Jiří Holejšovský

293 760 Kč

2020

Rozšíření kulturního zázemí v Louňovicích pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem

298 322 Kč

2020

Oprava společenského sálu Bernartice

Obec Bernartice

297 020 Kč

2020

Vybavení knihovny Kondrac

Obec Kondrac

53 040 Kč

2020

Úprava veřejného prostranství v Malovidech

Obec Vracovice

239 870,00 Kč

2020

Nákup míchacího výklopného elektrického kotle pro ŠJ Sídliště

ŠJ Sídliště Vlašim

576 000 Kč

2020

Nové vybavení pro spolkové kulturní akce v obci Miřetice

Fichtl klub Miřetice, z.s.

266 400 Kč

2020

Modernizace vybavení spolkové klubovny a spolkových letadel

Aeroklub Vlašim, zapsaný spolek

331 049 Kč

2020

Vybavení spolkového domu v Dubějovicích

Město Trhový Štěpánov

590 480 Kč

2020

Myslivecká klubovna

Městys Čechtice

436 378 Kč

2020

Poznejte Orlinský les

Město Vlašim

1 337 500 Kč

2020

Setkávací místnost a vybavení pro kulturní a spolkový život v obci Mnichovice

Obec Mnichovice

343 640 Kč

2020

Oprava budovy Křížov Obec Pravonín 516 669 Kč

2020

Pořízení mechanizace na sklizeň píce

Vojtěch Křemen

216 300 Kč

2020

Modernizace rodinné farmy

František Dědič

496 930 Kč

2020

Modernizace farmy AGRO BIO PRO

AGRO BIO PRO, s.r.o.

299 400 Kč

2020

Rekonstrukce střechy

Michal Kakos

499 980 Kč

2020

Modernizace provozu – Podblanické lahudky II

Josef Štorc

536 935 Kč

2020

Zpracování produktů z kozího mléka a masa na farmě Licoměrsko

Licoměrsko, spol. s r.o.

126 983 Kč

2021

Modernizace farmy 3

Miroslav Lalouček

298 800 Kč

2021

Zařízení pro zpracování píce pro ovce

ZO ČSOP Vlašim

90 000 Kč

2021

Pořízení traktoru na bio bylinkovou farmu

Karolína Josková

299 999 Kč

2021

Modernizace rodinné farmy II

František Dědič

299 600 Kč

2021

Modernizace technologie pro pěstování brambor a zeleniny

Jiří Holejšovský

297 000 Kč

2021

Rozvoj farmy Agro Nesperka

Agro Nesperka, s.r.o.

299 600 Kč

2021

Farma Křížov projekt 2021

Renata Vondráková

59 290 Kč

2021

Podpora rozvoje zemědělské činnosti

Petr Holejšovský

246 000

2021

Optimalizace využívání travnatých porostů

AGRO BIO PRO, s.r.o.

296 400 Kč

2021

První krůčky farmy Štamberk

Farma Štamberk, s.r.o.

297 609 Kč

2021

Zázemí pro kulturní a spolkové akce

Obec Ctiboř

299 990 Kč

2021

Obnova společenské místnosti

Obec Kondrac

243 610 Kč

2021

Hasičárna Tomice – fasáda

Obec Tomice

160 000 Kč

2021

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Obec Miřetice

599 999 Kč

2021

Vybavení SDH Dunice

Obec Dunice

327 200 Kč

2021

Hasičská zbrojnice Keblov

Obec Keblov

159 655 Kč

2021

Rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici v Býkovicích pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem

157 532 Kč

2021

Veřejné osvětlení náměstí Načeradec

Městys Načeradec

241 959 Kč

2021

Modernizace vybavení v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, příspěvková organizace

344 804 Kč

2021

Zkvalitnění táborové základny

STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s.

151 057 Kč

2021

Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v obci

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Daměnice

286 477 Kč

2022

Linka na brambory

Petr Kletečka

271 655 Kč

2022

Rekonstrukce střešní krytiny na bramborárně

Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice

250 000 Kč

2022

Rozvoj nezemědělské činnosti

František Dědič

171 229 Kč

2022

Pořízení vybavení farmy

Vojtěch Křemen

252 000 Kč

2022

Nákup diskové žací lišty

Ondřej Zvára

126 000 Kč

2022

Nákup shrnovače píce

Jaromír Zvára

240 000 Kč

2022

Investice do strojového vybavení

Jaroslav Zuran

298 200 Kč

2022

Podpora zpracování na farmě

Renata Vondráková

240 000 Kč

2022

Nákup užitkového vozu

Miroslav Lalouček

250 000 Kč

2022

Modernizace farmy Licoměrsko

Licoměrsko spol. s r.o.

289 500 Kč

2022

Zpracování a konzervace ovoce

Alena Dědičová

108 985 Kč

2022

Modernizace provozu Josef Vávra – Řeznictví a uzenářství Vlašim

Josef Vávra

447 333 Kč

2022

Nákup užitkového vozu N1

František Kužel

225 000 Kč

2022

Investice do podnikání

Petr Nevšímal

100 477 Kč

2022

Modernizace nábytku kmenových tříd ZŠ Vorlina

Základní škola Vorlina, příspěvková organizace

566 280 Kč

2022

Modernizace školní kuchyně ZŠ Čechtice

Základní škola Čechtice, okres Benešov, příspěvková organizace

568 216 Kč

2022

Hrajeme si – bádáme

Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace

399 784 Kč

2022

Vybavení kluboven pro maminky s dětmi a rybáře

Obec Tichonice

148 320 Kč

2022

Vybavení pro SDH a zásahovou jednotku Strojetic

Obec Strojetice

302 424 Kč

2022

V Borovnici to žije – pořízení vybavení

Obec Borovnice

347 760 Kč

2022

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Studený

Obec Studený

290 546 Kč

2022

Rekonstrukce podia a jeho zázemí v zámku v Louňovicích pod Blaníkem

Tělocvičná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem

277 865 Kč

2023

Pořízení technologie do školní jídelny

Školní jídelna Vorlina Vlašim, příspěvková organizace

220 000 Kč

2023

Rekonstrukce šaten v ZŠ Načeradec

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace

500 000 Kč

2023

Šatny pro žáky ZŠ Dolní Kralovice

Obec Dolní Kralovice

498 400 Kč

2023

Mateřská školka Křivsoudov

Mateřská škola, Křivsoudov

520 000 Kč

2023

Hrajeme si na zahradě MŠ Velíšská

Mateřská škola Velíšská Vlašim, příspěvková organizace

186 126 Kč

2024

Modernizace kmenových učeben ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Kralovice, okres Benešov

143 264 Kč

2024

Modernizace vnitřních prostor MŠ Čechtice

Mateřská škola Čechtice, příspěvková organizace

149 758 Kč

2024

Modernizace vybavení MŠ Pravonín

Mateřská škola Pravonín, okres Benešov, příspěvková organizace

150 000 Kč