Název projektu Komunitní centrum Vlašim
Žadatel Charita Vlašim
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 7. výzva MAS Blaník,z.s. -IROP-sociální infrastruktura-Komunitní centrum
Místo realizace Vlašim
Doba realizace 1.7.2018 – 31.8.2021
Rozpočet projektu 7 648 810,00 Kč
Předpokládaná výše dotace 7 266 369,50 Kč
Popis projektu   V rámci projektu došlo ke koupi bývalého průmyslového objektu v centru Vlašimi (a souvisejících pozemků) a jeho kompletní přestavbě na komunitní centrum. V tomto zařízení vzniknou prostory, které budou sloužit obyvatelům a místním spolkům z Vlašimi i širšího okolí k realizaci sociálních, vzdělávacích, volnočasových, kulturních a společenských aktivit. V zařízení budou Farní charitou Vlašim poskytovány také přímo sociální služby zaměřené na sociální inkluzi.
Web příjemce https://vlasim.charita.cz