Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Programové období 2021 – 2027

Dokumenty společné pro všechny výzvy:

Interní postupy MAS Blaník, z. s. OP TAK 2021 – 2027

Interní postupy jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru návrhů projektu MAS Blaník. Interní postupy jsou zpracované jako dokument v programovém období 2021–2027 pro realizaci Programového rámce Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v rámci realizace SCLLD MAS Blaník. Interní postupy byly schváleny Členskou schůzí MAS Blaník dne 17. 10. 2023.

Interní postupy MAS OP TAK ke stažení zde

Harmonogram výzev IROP 2023 – 2024

Harmonogram výzev MAS Blaník vyhlašovaných v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je zpracovaný na období 2023 – 2024. Harmonogram výzev byl schválen Výborem MAS Blaník dne 17. 10. 2023.

Harmonogram výzev OP TAK 2023 – 2024 ke stažení zde

VYHLÁŠENÉ VÝZVY:

Výzva č. 1 MAS Blaník OP TAK – Technologie pro MAS

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 6. 11. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu návrhů projektů na MAS: 20. 11. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu návrhů projektů na MAS: 6. 12. 2023, 8:00 hod.