MAS Blaník poskytuje bezplatné konzultace mateřským a základním školám na území MAS Blaník k projektům zjednodušeného vykazování, tzv. šablonám. Pomáhá školám zpracovat a správně sestavit projektovou žádost. Pomáhá také s podáním monitorovacích zpráv i se závěrečnou monitorovací zprávu. Jsme školám k dispozici po celou dobu realizace projektu až do jeho úplného uzavření.

Kontakt:
Mgr. Jitka Fialová
tel: 737 505 605
email: jitka.fialova@masblanik.cz