Kancelář MAS Blaník vám nabízí službu Dotační poradenství. V rámci této služby mohou zájemci využít: konzultaci svého projektového záměru, zpracování a podání žádosti o dotaci a také navazující administraci projektu.

Poskytování této služby schválila Členská schůze MAS dne 25.1.2022 a je zpoplatněno dle níže uvedeného ceníku. Stanovené ceny jsou orientační, konečná cena za služby bude vždy stanovena individuálně (dle rozsahu) na základě úvodní konzultace projektového záměru. Konzultace týkající se výzev administrovaných MAS Blaník v operačních programech IROP, PRV, OP ŽP a OP TAK poskytujeme vždy zdarma a v těchto výzvách nezpracováváme žádosti o dotace.

V případě zájmu o dotační poradenství nebo dotazů se prosím obracejte na Moniku Hlaváčkovou: monika.hlavackova@masblanik.cz nebo tel: 735 046 027.

Infolist s ceníkem a podrobnějšími informacemi KE STAŽENÍ ZDE