Čtyři neziskové organizace zkušené v oblasti sociálních a komunitních aktivit spojily své síly a každá z nich realizuje jeden typ aktivit, které jsou účastníkům poskytovány zdarma.

Celý projekt je koordinován MAS Blaník.

Cíl projektu:

  • podporovat společné, komunitní aktivity nejen ve Vlašimi, ale i v ostatních obcích na území MAS Blaník
  • během třech let více zapojit do místního dění seniory, mládež, osoby se zdravotním postižením, nebo ty, kteří si účast na hrazených akcí nemohou z ekonomických důvodů dovolit

4 typy aktivit:

Charita Vlašim díky zapojení do projektu může nadále realizovat komunitní a aktivizační programy pro seniory, osoby se zdravotním postižením, ale i pro rodiny s dětmi a mládež. Jedná se o široké spektrum aktivit např. literární a filmové kluby, výtvarné dílničky pro děti a maminky, klub šití a háčkování, zdravotní cvičení, setkávání v rámci klubu seniorů a různé přednášky.

Kurzy probíhají skupinově (max. 8 osob) nebo individuálně. Každý kurz je složen ze 3 setkáních o délce 1,5 hodiny a jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a požadavkům účastníků. Kurzy se zaměřují na používání chytrých telefonů, tabletů či notebooků a zajišťuje je organizace Život+. Hlavním cílem je snížit riziko izolace a sociálního vyloučení seniorů prostřednictvím těchto kurzů v oblasti digitální gramotnosti.

V dostupném místě, blízkosti autobusového nádraží (Jana Masaryka 462, 258 01 Vlašim), vznikl nový prostor s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin. Prostor je otevřený všem, v pracovní dny PO-PA v čase 13.00-17.00, bez nutnosti registrace

Náplň a aktivity odpovídají zájmům dětí, které i spoluvytvářejí prostor klubu. Aktivity jsou vedené smysluplně, avšak nedirektivně, tak, aby děti měli zájem navštěvovat klub opakovaně. V klubu probíhá i celá řada tvořivých dílen: adventní, valentýnské, velikonoční, čarodějnické.

V době letních prázdnin má klub speciální otevírací dobu.

V rámci svých aktivit se Diakonie ČCE zaměřuje i na poskytování doučování dětí ze sociálně slabých rodin v prostorách klubu, či v rodinách dětí.

MAS Blaník podporuje dlouhodobé, opakující se aktivity, systematickou práci s komunitou a její postupný rozvoj, mezigenerační aktivity, osvětové a vzdělávací aktivity (enviro, rodičovství, zdraví, kultura atd.) v obcích mimo Vlašim. Dochází tak k posilování místních komunit, zvyšování aktivizace a zapojení jejich členů. Nejsou podporovány jednorázové akce.

Oficiální název projektu: Sociální začleňování a aktivizace komunit na území MAS Blaník

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000079

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Doba realizace: od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.