Analytická část MAP pro ORP Vlašim IV

Pracujeme na aktualizaci Analytické části dokumentu MAP. Chceme, aby dokument co nejlépe reflektoval aktuální situaci v území a byl kvalitním podkladem pro plánovaná jednání pracovních skupin. Připomínky a doplnění k analýze můžete zasílat na anna.dufkova@masblanik.cz nejpozději do 28.6.2024 včetně.

Akční plán MAP ORP Vlašim

Aktuální verze akčních plánů na roky 2024 a 2025 schválené Řídícím výborem MAP 15.6.2023.

Akční plán MAP ORP Vlašim 2024

Akční plán MAP ORP Vlašim 2025

Strategický rámec MAP do roku 2028

Aktuální verze Strategického rámce MAP schválená Řídícím výborem MAP IV dne 6.2.2024.

Další aktualizace dokumentu bude možná 6.8.2024.

Organizační struktura MAP pro ORP Vlašim IV

Komunikační plán MAP pro ORP Vlašim IV

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim IV je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/23_017/0008142

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim IV je spolufinancován Evropskou unií