Příprava Akčního plánu na období 2024-2025 – výstup z jednání pracovních skupin.

Aktivity z pracovních skupin – ZDE

Případné připomínky a doplnění zasílejte na anna.dufkova@masblanik.cz.

Akční plán MAP ORP Vlašim na roky 2022 – 2023 schválený Řídícím výborem MAP

Dokument Akční plán MAP ORP Vlašim na roky 2022/2023 byl schválen Řídícím výborem MAP ke dni 12. 12. 2022.

Strategický rámec MAP – Investiční priority pro období 2021 – 2027

Aktuálně pracujeme na aktualizaci části Strategického rámce MAP. Případné připomínky prosím zasílejte na e-mail anna.dufkova@masblanik.cz.

Analytická část MAP III pro ORP Vlašim

Dokument Analytická část MAP III pro ORP Vlašim vznikl v rámci projektu Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim III.

Podněty a připomínky je možné zasílat do 18. 11. 2022 na anna.dufkova@masblanik.cz

Dotazníkové šetření realizované ve školách v ORP Vlašim v roce 2022

Na území ORP Vlašim bylo v srpnu 2022 realizováno dotazníkové šetření v rámci projektu MAP III. Zúčastnilo se ho 11 z celkového počtu 15 mateřských škol zapsaných k datu realizace výzkumu v Rejstříku škol a školských zařízení. Dále na dotazník odpovědělo 7 ředitelů/ředitelek základních škol území z celkového počtu 8. Dotazníky jsou doplněny informacemi z rozhovorů s řediteli/ředitelkami, které probíhaly v období 06/2022-08/2022

Organizační struktura MAP III pro ORP Vlašim

Komunikační plán MAP ORP Vlašim III

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je realizován od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je spolufinancován Evropskou unií