STRUČNĚ O MAS BLANÍK

Místní akční skupina Blaník je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, neziskových organizací, veřejných institucí a podniků, založená na podporu rozvoje území MAS Blaník. MAS Blaník má v současné době 54 členů, včetně obcí, spolků, zemědělských podnikatelů či fyzických osob. Nejvyšším rozhodovacím orgánem je Výbor MAS Blaník, který je odpovědný za rozhodování a plnění cílů nejvyššímu orgánu, a to Členské schůzi.
Naše cíle:
• podporovat komunitní místní rozvoj s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech oblastech
• projektové poradenství
• podporovat vzdělávací iniciativy
• mezinárodní spolupráce
• tvorba rozvojových strategií a plánů pro region
MAS Blaník se nachází v jižní části Středních Čech. Oblast zahrnuje 44 měst a obcí a má 25.000 obyvatel. Na území MAS Blaník je jen devět obcí s populací nad 500. Ostatní jsou malé vesnice s obyvatelstvem pod 500. Dominantami území jsou bájná hora Blaník, zámecký park ve Vlašimi, či vodní nádrž Želivka a její ochranné pásmo.

PROCES VZNIKU MAS, OSLOVENÍ PARTNERŮ A VEŘEJNOSTI

4. 10. 2012 – Informační přednáška k LEADER – Spolkový dům
10. 10. 2012 – Setkání se starosty iniciované Mikroregionem Chopos
12. 10. 2012 – Prohlášení 4 mikroregionů
16. 10. 2012 – Neformální schůzka pracovní skupiny pro vznik nové MAS
2. 11. 2012 – Schůzka s Posázaví o rozdělení stávající MAS Posázaví o.p.s.
13. 11. 2012 – Schůzka pracovní skupiny oddělující se MAS samostatně a poté s Posázavím o.p.s.
18.12.2012 – I. neformální setkání nové MAS – Spolkový dům Vlašim
22.1.2013 – Veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim
29. 1. 2013 – II. neformální setkání MAS – Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
25. 2. 2013 19 hodin – Konzultace ve Spolkovém domě pro zájemce o členství v MAS
5. 3. 2013 – III. neformální setkání MAS v Kondraci
16.4. 2013 – IV. neformáln setkání MAS v Martinicích
10.5. 2013 – provedena registrace MAS Blaník,o.s. Ministerstvem vnitra ČR
14. 5. 2013 – V. neformální setkání MAS v Trhovém Štěpánově

18.6. 2013 – ustavující valná hromada

Zápisy ze členských schůzí a jednání dalších orgánů MAS Blaník naleznete pod odrážkou „Dokumenty“