Lokálním trhem rozumíme prodej místních produktů, zejména potravinových, spotřebitelům přímo v regionu, kde produkty vznikají. Neboli místní lidé si kupují místní potraviny a jiné místní výrobky či služby. Rozvoj lokálních trhů je důležitý z několika hledisek: podporuje vznik zajímavých pracovních míst, vytváří ceny příznivé pro místní farmáře a zaručuje jim odbyt produkce, zaručuje lidem dostupnost zdravějších a čerstvějších potravin, upevňuje vztah lidí k místu, kde žijí, i k ostatním lidem v regionu, čímž vytváří soudržnost místního společenství, zvyšuje jeho odolnost proti negativním vnějším vlivům (typu pandemie) a celkově výrazně napomáhá rozvoji společenského života. Neboť rozvoj lokálního trhu není jen o prodeji a nákupu zboží, je o komunikaci, spolupráci a doplňkových aktivitách, které hrají významnější roli, než se na první pohled může zdát.  Proto MAS Blaník podporuje rozvoj lokálního trhu a vytváření tzv. krátkých dodavatelských řetězců na svém území.

Přečtěte si náš článek: Co jsou krátké dodavatelské řetězce? Jaké jsou možnosti a trendy rozvoje místního trhu? 

Dotazník k rozvoji místního trhu s potravinami

Prosíme zemědělce, producenty a zpracovatele VYPLNIT TENTO ONLINE DOTAZNÍK:
Seminář Jak rozvíjet trh s místními potravinami

SEMINÁŘ: Jak rozvíjet trh s místními potravinami a krátké dodavatelské řetězce v Kraji blanických rytířů

MAS Blaník uspořádal 22.2.2022 ve Vlašimi diskusní seminář, jehož cílem bylo inspirovat účastníky příklady dobré praxe z regionu Pošumaví a společně prodiskutovat možnosti rozvoje lokálního trhu na Podblanicku. Konání semináře finančně podpořila Celostátní síť pro venkov. Díky hojné účasti (28 osob) jsme propojili zemědělce, zpracovatele, výrobce, prodejce a spotřebitele v našem regionu a zjistili, jaké kroky je vhodné učinit, aby se trh s místními potravinami a dalšími regionálními produkty rozvíjel intenzivněji a možná i v koordinované spolupráci.

Seminářem nás odborně provedli Ing. Ivo Šašek, CSc., předseda výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví a Ing. Radana Šašková, spolupracovnice Úhlava, o.p.s. a MAS Pošumaví. Online se k semináři připojil Ing. Tomáš Zelený, provozovatel farmářského obchodu a eshopu s regionálními potravinami https://sumavaprodukt.regionalnispeciality.cz/. Ukázali jsme si také příklady fungujících zahraničních online platforem pro prodej a nákup regionálních potravin.

Pozvánka na seminář a program.
Prezenční listina ze semináře
Zápis ze semináře

PRAKTICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE:

Zpracování ovoce a zeleniny na farmě (praktická příručka, vydala MAS Brána Vysočiny a CSV, 2021)

Zpracování mléka na farmě (praktická příručka, vydala MAS Brána Vysočiny a CSV, 2021)

Zpracování a odbyt masa z farmy (praktická příručka, vydala MAS Brána Vysočiny a CSV, 2021)

Podpora a realizace sociálního zemědělství – příručka pro zemědělce a veřejnou správu (vydal SZIF, 2019)

Zpracování a prodej vlastní živočišné produkce (vydal Státní veterinární ústav, 2018)

Veterinární podmínky schválení a registrace podniku (vydal Státní veterinární ústav, 2019)

Short food supply chains (sborník 19 případových studií krátkých dodavatelských řetězců v Evropě, vydal Foodlinks, 2013)

Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství (Bioinstitut, 2017)