Od 9. ledna 2023 bude možné podávat žádost o dotaci na zateplení rodinných domů v programu Nová zelená úsporám Light.

Jedná se o pomoc nízkopříjmovým domácnostem s energetickými úsporami jejich domácností.

Finanční pomoc může být až do výše 150 tisíc Kč. 

Dotace je určena na:

 • ZATEPLENÍ STŘECHY (max. 120 000 Kč)
 • ZATEPLENÍ FASÁDY (max. 6 000 Kč/běžný metr)
 • ZATEPLENÍ STROPU (max. 50 000 Kč)
 • ZATEPLENÍ PODLAH (max. 60 000 Kč)
 • VÝMĚNA VCHODOVÝCH DVEŘÍ (max. 18 000 Kč/dveře)
 • VÝMĚNA OKEN (max. 12 000 Kč/okno)

Dotaci může žadatel získat předem – zálohově, nebo po realizaci – uznatelné od 12. 9. 2022.

 

Žádat o dotaci může:

Vlastník nebo spoluvlastník

 • RODINNÉHO DOMU nebo
 • nebo trvale obývané rekreační stavby
 • s trvalým pobytem v objektu již před 12. 9. 2022

Při splnění podmínky, že

 • všichni členové domácnosti pobírají STAROBNÍ DŮCHOD
 • nebo INVALIDNÍ DŮCHOD 3. stupně
 • nebo domácnost pobírá PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ (v období od 12. 9. 2022)

Domácnost nesmí být sdílena s dalšími členy, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, žádná část objektu nesmí být pronajímána a nesmí sloužit ke komerčním účelům.

 

PŘIJEDEME – PORADÍME – POMŮŽEME

MAS Blaník poskytuje bezplatné poradenství a podporu při zpracování žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light.

Pokud splňujete podmínky a máte zájem žádat o dotaci, obraťte se na nás:

Monika Hlaváčková, monika.hlavackova@masblanik.cz, tel.: 735 046 027

Tomáš Kramár, kancelar@masblanik.cz

 

Bližší informace k programu Nová zelená úsporám Light naleznete zde: 

Nová zelená úsporám Light – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)