STRUČNĚ O MAS BLANÍK

Místní akční skupina Blaník je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, neziskových organizací, veřejných institucí a podniků, založená na podporu rozvoje území MAS Blaník. MAS Blaník má v současné době 54 členů, včetně obcí, spolků, zemědělských podnikatelů či fyzických osob. Rozhodovacím orgánem je Výbor MAS Blaník, který je odpovědný za rozhodování a plnění cílů nejvyššímu orgánu, a to Členské schůzi.
Naše cíle:
• podporovat komunitní místní rozvoj s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech oblastech
• projektové poradenství
• podporovat vzdělávací iniciativy
• mezinárodní spolupráce
• tvorba rozvojových strategií a plánů pro region
MAS Blaník se nachází v jižní části Středních Čech. Oblast zahrnuje 44 měst a obcí a má 25.000 obyvatel. Na území MAS Blaník  je jen devět obcí s populací nad 500. Ostatní jsou malé vesnice s obyvatelstvem pod 500. Dominantami území jsou bájná hora Blaník, zámecký park ve Vlašimi, či vodní nádrž Želivka a její ochranné pásmo.