Projekt Podpora činnosti MAS Blaník
Registrační čísloCZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639
Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Rozvoj místního trhu a krátkých dodavatelských řetězců
Osvěta, vzdělávání, síťování aktérů a realizace konkrétních aktivit s cílem podpořit trh s místními potravinami.