Do činnosti této pracovní skupiny jsou zapojeni vedoucí pracovníci a pedagogové mateřských škol. V rámci skupiny dochází k identifikaci společných témat, zájmů a potřeb v jednotlivých mateřských školách. Sdílení dobré praxe a zkušeností zapojených MŠ v regionu. Předpokládáme spolupráci s ostatními pracovními skupinami a v případě potřeby společná setkání.

Složení pracovní skupiny: