Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Vlašim. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Pro zachování kontinuity bylo prioritou, aby na našem území pokračovali v činnosti členové, kteří byli součástí předchozího projektu. Řídící výbor se řídí platným Statutem, Jednacím řádem a Volebním řádem.

Složení Řídícího výboru MAP

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je realizován od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je spolufinancován Evropskou unií