Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Vlašim. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Pro zachování kontinuity bylo prioritou, aby na našem území pokračovali v činnosti členové, kteří byli součástí předchozího projektu. Řídící výbor se řídí platným Statutem, Jednacím řádem a Volebním řádem.

Složení Řídícího výboru MAP IV

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim IV je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/23_017/0008142

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim IV je spolufinancován Evropskou unií