Integrovaný regionální operační program (IROP)

Programové období 2021 – 2027

MAS Blaník bude v nadcházejícím období IROP podporovat oblasti: HASIČI, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY A DOPRAVA.

Dokumenty společné pro všechny výzvy:

Interní postupy MAS Blaník, z. s. IROP 2021 – 2027

Interní postupy jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektových záměrů MAS Blaník. Interní postupy jsou zpracované jako dokument v programovém období 2021–2027 pro realizaci Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu v rámci realizace SCLLD MAS Blaník. Interní postupy byly schváleny Členskou schůzí MAS Blaník dne 17. 10. 2023.

Interní postupy MAS IROP ke stažení zde

ARCHIV

Harmonogram výzev IROP 2023 – 2024

Harmonogram výzev MAS Blaník vyhlašovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu je zpracovaný na období 2023 – 2024. Harmonogram výzev byl schválen Výborem MAS Blaník dne 17. 10. 2023.

Harmonogram výzev IROP 2023 – 2024 ke stažení zde

VYHLÁŠENÉ VÝZVY:

Výzva č. 1 MAS Blaník IROP – HASIČI

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 30. 10. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na MAS: 13. 11. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 30. 11. 2023, 8:00 hod.

Výzva č. 2 MAS Blaník IROP –  VZDĚLÁVÁNÍ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 1. 2. 2024, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na MAS: 12. 2. 2024, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 4. 3. 2024, 8:00 hod.