Obsahem setkání pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření. Během setkání pracovních skupin dochází k plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty MAP. Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně. Jako místní lídři byli identifikování vedoucí pracovních skupin.

V rámci MAP III pro ORP Vlašim fungují 4 pracovní skupiny:

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je realizován od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim III je spolufinancován Evropskou unií