MAS Blaník zveřejňuje zápisy ze všech jednání jejich orgánů:

Členská schůze

Výbor

Monitorovací a kontrolní výbor

Výběrová komise