Výzva č. 7 Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2023, 00:00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 1. 12. 2023, 23:59 hod

Výzva č. 6 Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy: 17. 2. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2023, 00:00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 24. 3. 2023, 23:59 hod

Výzva č. 5 Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy: 7. 2. 2022

Datum zahájení příjmu žádostí: 7. 2. 2022, 00:00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 1. 4. 2022, 23:59 hod

Výzva č. 4 Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy: 12. 2. 2021

Datum příjmu žádostí: 19. 2. 2021, 00:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2021, 23:59 hod

Výzva č. 3 Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy: 8. 6. 2020


Datum příjmu žádostí:
22. 6. 2020, 00:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 8. 2020, 23:59 hod

Výzva č. 2 Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2019


Datum příjmu žádostí:
23. 4. 2019, 00:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí: 13. 5. 2019, 23:59 hod

Výzva č. 1 Program rozvoje venkova

Datum vyhlášení výzvy: 20. 6. 2018


Datum příjmu žádostí:
5. 7. 2018, 00:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí: 23. 7. 2018, 23:59 hod

Programový rámec PRV – schválené fiche Ministerstvem zemědělství