Text výzvy

Výzva MAS Blaník č. 7 Programu rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 1. 11. 2023

Příjem žádostí: 1. 11. 2023 – 1. 12. 2023

Přílohy výzvy

(pokud se vám nedaří otevřít přílohu v prohlížeči, uložte si požadovaný soubor do svého počítače a stažený soubor otevřete pomocí programu Adobe Acrobat Reader)

Fiche č. 6 – Na venkově to ŽIJE – vyhlášena pouze oblast b) Mateřské a základní školy

Interní postupy MAS Blaník pro PRV

Etický kodex hodnotitele

Pravidla PRV pro operaci 19.2.1. – platná pro roky 2023 – 2025

Harmonogram administrace žádostí o dotaci na SZIF

Postup pro vygenerování formuláře žádosti a předání na MAS

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 6

Vzory příloh k podaným žádostem

Vzor přílohy MAS – třídění 4 složek odpadu

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Prohlášení veřejného zadavatele – dokládá se po výběru dodavatele

Přehled žadatelů vybraných k podpoře na MAS v PRV v rámci výzev č. 1, č. 2, 3 a 4:

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 1

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 2

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 3

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 4

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 5

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 6

Seminář pro žadatele 13. 11. 2023

Pozvánka na seminář pro žadatele v 7. výzvě PRV – Fiche č. 6

Prezentace ze semináře pro žadatele – Fiche č. 6

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 6

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Věcné hodnocení

Pozvánka na jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Hodnotící listy projektů fiche č. 6

Výběr projektů

Pozvánka na jednání Výboru MAS Blaník

Zápis z jednání Výboru MAS Blaník

Tabulka vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Seminář pro příjemce 15. 2. 2024

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace k zadávání veřejných zakázek v PRV

Konzultace pro žadatele

Mgr. Hana Bohatová , hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927