Obsahem činnosti skupiny je výměna odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků a projednání podkladů a dokumentů v rámci realizace akčního plánování. Výsledkem práce ve skupině budou zpracované návrhy spolupráce a aktivity škol v oblasti moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí i seznam místních lídrů v této oblasti.

Co jsou moderní didaktické formy?

  • projektové vyučování
  • využití technologií
  • kooperativní vyučování
  • využití her a simulací
  • učení se na základě zkušeností
  • výuka mimo třídu
  • individualizovaná výuka a další…

Složení pracovní skupiny: