Obsahem setkání pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření. Během setkání pracovních skupin dochází k plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty MAP. Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně. Jako místní lídři byli identifikování vedoucí pracovních skupin.

V rámci MAP IV pro ORP Vlašim fungují 4 pracovní skupiny:

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim IV je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/23_017/0008142

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim IV je spolufinancován Evropskou unií