Spolek MAS Blaník

Stanovy MAS Blaník aktualizované 28.11.2017

Volební řád schválený členskou schůzí 9. 6. 2015

Jednací řád_schválen k 31.3.2015

Jednací řád Výběrové komise_20.3.2018

Přihláška člena MAS Blaník, z. s.  – formát doc

Přihláška člena MAS Blaník, z. s. – formát pdf

Interní postupy MAS Blaník, z.s. -IROP

Interní postupy IROP

Řídící orgán IROP vydal Minimálních požadavků verze 1.2, které jsou platné od 1. 6. 2018. Podle tohoto dokumentu má MAS povinnost přepracovat do 31.12.2018 Interní postupy.Pokud bude rozpor mezi požadavky vycházejícími z Minimálních požadavků, verze 1.2 s platnými interními postupy MAS, nebo některé části z Minimálních požadavků, verze 1.2 chybí v interních postupech MAS, tak MAS postupuje dle příslušných kapitol Minimálních požadavků, verze 1.2.

Minimalni-pozadavky-RO-IROP-k-implementaci-CLLD_verze-1-2.pdf

Interní postupy MAS Blaník, z.s. – PRV

Interní postupy PRV