Náplní práce PS pro financování je příprava podkladů pro rozhodování Řídícího výboru MAP. Úkolem pracovní skupiny je navrhnout možnosti financování realizace aktivit ve Strategickém rámci MAP a akčních plánech. Tedy plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů na pokrytí jednotlivých aktivit/investic (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). Report doporučení pracovní skupiny pro financování podává Řídícímu výboru garant PS nebo zástupce realizačního týmu MAP. Pracovní skupina úzce spolupracuje s ostatními pracovními skupina projektu.

Členy pracovní skupiny jsou zejména zástupci z území ORP Vlašim (zřizovatelé obcí), ředitelé vzdělávacích zařízení a případně jimi zvolení zástupci.

Složení pracovní skupiny: