Evaluace MAP ORP Vlašim III

Závěrečná Evaluační zpráva byla schválena Řídícím výborem MAP III ke dni 23. 11. 2023.

Závěrečná evaluační zpráva

Evaluační plán byl schválen Řídícím výborem MAP III ke dni 27. 9. 2023.

Evaluační plán MAP III

Akční plán MAP ORP Vlašim

Aktuální verze akčních plánů na roky 2024 a 2025 schválená Řídícím výborem MAP 15.6.2023.

Akční plán MAP ORP Vlašim 2024

Akční plán MAP ORP Vlašim 2025

Strategický rámec MAP do roku 2025

Aktuální verze Strategického rámce MAP schválená Řídícím výborem MAP IV dne 6.2.2024.

Další aktualizace dokumentu bude možná – 6.8.2024.

Analytická část MAP III pro ORP Vlašim

Dokument Analytická část MAP III pro ORP Vlašim vznikl v rámci projektu Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim III.

Podněty a připomínky je možné zasílat do 18. 11. 2022 na anna.dufkova@masblanik.cz

Dotazníkové šetření realizované ve školách v ORP Vlašim v roce 2022

Na území ORP Vlašim bylo v srpnu 2022 realizováno dotazníkové šetření v rámci projektu MAP III. Zúčastnilo se ho 11 z celkového počtu 15 mateřských škol zapsaných k datu realizace výzkumu v Rejstříku škol a školských zařízení. Dále na dotazník odpovědělo 7 ředitelů/ředitelek základních škol území z celkového počtu 8. Dotazníky jsou doplněny informacemi z rozhovorů s řediteli/ředitelkami, které probíhaly v období 06/2022-08/2022

Organizační struktura MAP III pro ORP Vlašim

Komunikační plán MAP ORP Vlašim III

Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim IV je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/23_017/0008142

Realizátor projektu: MAS Blaník,  z. s.

Projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území  ORP Vlašim IV je spolufinancován Evropskou unií