Akční plán MAP ORP Vlašim 2023

Akční Plán MAP ORP Vlašim 2022-2023 schválený Řídící výborem 12.12.2022 – ZDE

 

Příprava Akčního plánu na období 2024-2025 – výstup z jednání pracovních skupin.

Aktivity z pracovních skupin – ZDE

Dokument Akční plán MAP na roky 2024-2025  vychází z dosavadních jednání pracovních skupin.

Akční plán MAP ORP Vlašim na roky 2024 – 2025 – ZDE