MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANÍK

KONTAKTNÍ OSOBY

Lucie Jeřábková – vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník

kancelar@masblanik.cz, tel.: 603 402 658

Mgr. Nikola Podroužková – expert IROP

nikola.podrouzkova@masblanik.cz, tel.: 728 655 063

Bc. Lucie Lebedová – expert ESF

lucie.lebedova@masblanik.cz, tel.: 735 046 027, 731 340 488

Mgr. Ivana Hozmanová – expert PRV

ivana.hozmanová@masblanik.cz, tel.: 736 771 996

Mgr. Jitka Fialová – animační pracovník šablon OP VVV

jitka.fialová@masblanik.cz, tel.: 737 505 605

Mgr. Renata Vondráková – předsedkyně MAS Blaník

info@masblanik.cz, tel.:604 540 583

Mgr. Anna Dufková (mateřská dovolená)

Bc. Monika Hlaváčková (mateřská dovolená)

ADRESA

Sídlo a kancelář:

Palackého náměstí 65

258 01 Vlašim

IČ: 01675842

Datová schránka: uhba6yy

Tel: + 420 603 402 658

Úřední hodiny:

Úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00

Po dohodě lze domluvit i jiný termín.