MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANÍK

KONTAKTNÍ OSOBY

Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace zastoupena Mgr. Jitkou Fialovou – předsedkyně MAS Blaník

info@masblanik.cz, tel.: 737 505 605

Lucie Jeřábková – vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník, konzultace PRV

kancelar@masblanik.cz, tel.: 603 402 658

Mgr. Nikola Podroužková – expert IROP

nikola.podrouzkova@masblanik.cz, tel.: 728 655 063

Bc. Lucie Lebedová – expert ESF

lucie.lebedova@masblanik.cz, tel.: 735 046 027, 731 340 488

Ing. Zuzana Hrdlicová – expert PRV

zuzana.hrdlicova@masblanik.cz, tel.: 775 335 312

Mgr. Jitka Fialová – animační pracovník šablon OP VVV

jitka.fialová@masblanik.cz, tel.: 737 505 605

Mgr. Anna Dufková – Administrativní pracovník, strategie CLLD

anna.dufkova@masblanik.cz, tel.: 603 462 529

Bc. Monika Hlaváčková (mateřská dovolená)

ADRESA

Sídlo a kancelář: Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim, IČ: 01675842

Datová schránka: uhba6yy

Tel: + 420 603 402 658

Úřední hodiny:

Úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00

Po dohodě lze domluvit i jiný termín.