MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANÍK

KONTAKTNÍ OSOBY

Lucie Jeřábková – vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník

kancelar@masblanik.cz

tel.: 603 402 658

Mgr. Anna Dufková – expert IROP

anna.dufkova@masblanik.cz

tel.: 603 462 529

Bc. Nikola Podroužková – expert ESF (mateřská dovolená)

nikola.podrouzkova@masblanik.cz

tel.: 728 655 063

Bc. Lucie Lebedová – expert ESF

lucie.lebedova@masblanik.cz

tel.: 731 340 488

Bc. Monika Dušková – expert PRV

monika.duskova@masblanik.cz

tel.: 735 046 027

Mgr. Jitka Fialová – animační pracovník šablon OP VVV

jitka.fialová@masblanik.cz

tel.: 737 505 605

Mgr. Renata Vondráková – předsedkyně MAS Blaník

info@masblanik.cz

tel.:604 540 583

 

ADRESA

Sídlo a kancelář:

Palackého náměstí 65

258 01 Vlašim

IČ: 01675842

Datová schránka: uhba6yy

Tel: + 420 603 402 658

Úřední hodiny:

Úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00

Po dohodě lze domluvit i jiný termín.