MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANÍK

KONTAKTNÍ OSOBY

Renata Vondráková – předsedkyně MAS Blaník, Expert PRV

info@masblanik.cz

tel.:604 540 583

Jitka Fialová – animační pracovník šablon OP VVV

jitka.fialová@masblanik.cz

tel.: 737 505 605

Lucie Jeřábková – vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník

kancelar@masblanik.cz

tel.: 735 046 027, 603 402 658

Anna Dufková – expert IROP

anna.dufkova@masblanik.cz

tel.: 603 462 529

Nikola Podroužková – expert ESF

nikola.podrouzkova@masblanik.cz

tel.: 728 655 063

 

ADRESA

Sídlo a kancelář:

Palackého náměstí 65

258 01 Vlašim

IČ: 01675842

Datová schránka: uhba6yy

Tel: + 420 735 046 027

Úřední hodiny:

Úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00

Po dohodě lze domluvit i jiný termín.