MAS Blaník vyhlašuje výzvy v těchto operačních programech:

IROP

OPZ

PRV

Dále pak MAS pomáhá s OP VVV