MAS Blaník vyhlašuje v období 2014-20 dotační výzvy v těchto operačních programech:

IROP

OPZ

PRV

Dále pak MAS pomáhá mateřským a základním školám s OP VVV