Text výzvy

Výzva MAS Blaník-č. 3 Programu rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 8.6.2020

Příjem žádostí: 22.6.2020 – 7.8.2020

ílohy výzvy
(pokud se vám nedaří otevřít přílohu v prohlížeči stáhněte si soubor do svého počítače a stažený soubor otevřete pomocí adobe reader)

Fiche č. 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ-živí-venkov

Fiche č. 2 – Ať nám roste PRODUKCE

Fiche č. 3 – Na venkově se PODNIKÁ

Fiche č. 4 – POZNEJTE to u nás v LESE

Fiche č. 6 – Na venkově to ŽIJE

Interní postupy PRV

Pravidla 19.2.1. Podpora provadeni operaci v ramci strategie

Povinné přílohy k podaným žádostem

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci – společné pro všechny fiche

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 1

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 2

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 3

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 4

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 6

Vzory příloh k podaným žádostem

Preferenční kritéria – vzory příloh

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Tabulka projektových záměrů schválených pro PRV MAP ORP Vlašim

Přehled žadatelů vybraných k podpoře na MAS v PRV v rámci Výzvy č.1 a Výzvy č.2:

vybrané projekty výzvy č. 1

vybrané projekty výzvy č. 2


Harmonogram administrace žádostí na SZIF před vydáním Dohody

Harmonogram administrace žádosti na SZIF

Semináře pro žadatele

Pozvánky na semináře pro žadatele v 3. výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí
Seznam přijatých žádostí ve 3. výzvě PRV

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 23.9.2020 – Fiche č. 4,6

Pozvánka Výběrová komise 30.9.2020 – Fiche č. 1,2,3

Zápis z jednání Výběrové komise 23.9.2020

Zápis z jednání Výběrové komise 30.9.2020

Etické kodexy F1

Etické kodexy F2

Etické kodexy F3

Etické kodexy F4

Etické kodexy F6

Výběr projektů

Pozvánka na jednání Výboru dne 9.10.2020

Zápis z jednání Výboru dne 9.10.2020

Podpořené projekty

Seznam podpořených projektů v 3. výzvě PRV

Semináře pro příjemce

Pozvánka na online seminář pro příjemce

Prezentace online semináře pro příjemce
Vzor tabulky cenového marketingu k zakázkám ve 3. Výzvě PRV

Konzultace pro žadatele

Hana Bohatová
hana.bohatova@masblanik.cz
tel. 722 901 927