Text výzvy

Výzva MAS Blaník-č. 5 Programu rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 7. 2. 2022

Příjem žádostí: 7. 2. 2021 – 1. 4. 2022

Přílohy výzvy

(pokud se vám nedaří otevřít přílohu v prohlížeči, uložte si požadovaný soubor do svého počítače a stažený soubor otevřete pomocí programu Adobe Acrobat Reader)

Fiche č. 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ-živí-venkov

Fiche č. 2 – Ať nám roste PRODUKCE

Fiche č. 3 – Na venkově se PODNIKÁ

Fiche č. 6 – Na venkově to ŽIJE

Interní postupy MAS Blaník pro PRV

Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie

Harmonogram administrace žádostí o dotaci na SZIF

Postup pro vygenerování formuláře žádosti a předání na MAS

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 1

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 2

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 3

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 6

Vzory příloh k podaným žádostem

Preferenční kritéria – vzory příloh

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Přehled žadatelů vybraných k podpoře na MAS v PRV v rámci výzev č. 1, č. 2, 3 a 4:

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 1

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 2

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 3

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 4

Semináře pro žadatele 17. 2. 2022

Pozvánka na seminář pro žadatele v 5. výzvě PRV – Fiche č. 1, 2 a 3

Pozvánka na seminář pro žadatele v 5. výzvě PRV – Fiche č. 6

Prezentace ze semináře pro žadatele – Fiche č. 1, 2 a 3

Prezentace ze semináře pro žadatele – Fiche č. 6

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 1

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 2

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 3

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 6

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 24. 5. 2022 – Fiche č. 1, 2, 3

Pozvánka Výběrová komise 26. 5. 2022 – Fiche č. 6

Přehled obcí z území MAS Blaník podle počtu obyvatel k 1. 1. 2022 (data ČSÚ)

Zápis z jednání Výběrové komise z 24. 5. 2022 (Fiche č. 1, 2 a 3) – 1. část

Zápis z jednání Výběrové komise z 24. 5. 2022 (Fiche č. 1, 2 a 3) – 2. část

Hodnotící listy projektů fiche č. 1 – 1. část

Hodnotící listy projektů fiche č. 1 – 2. část

Hodnotící listy projektů fiche č. 2

Hodnotící listy projektů fiche č. 3

Fotodokumentace jednání VK z 24. 5. 2022

Zápis z jednání Výběrové komise z 26. 5. 2022 (Fiche č. 6)

Hodnotící listy projektů fiche č. 6 – 1. část

Hodnotící listy projektů fiche č. 6 – 2. část

Fotodokumentace jednání VK z 26. 5. 2022

Výběr projektů

Zápis z jednání Výboru MAS z 2. 6. 2022

Zápis z jednání Výboru MAS Blaník ze dne 2. 6. 2022, opravený ke dni 15. 9. 2022

Fotodokumentace jednání Výboru MAS z 2. 6. 2022

Tabulka vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Seminář pro příjemce 23. 6. 2022

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace k zadávání veřejných zakázek v PRV

Prezentace ze semináře pro příjemce dotace z 23. 6. 2022

Postup pro doložení příloh k provedenému výběru dodavatelů přes Portál farmáře – platí pouze pro „velké“ cenové marketingy a otevřená výběrová řízení (zakázky nad 500 000 Kč bez DPH)

Cenový marketing: časté chyby, příklady dobré praxe

Tabulka cenového marketingu – doporučený vzor SZIF

Tabulka cenového marketingu – Vzor MAS Blaník k 5. Výzvě PRV

Veřejné zakázky – nejčastější otázky a odpovědi SZIF

Tisková zpráva SZIF – důležitá informace pro obce k provádění cenových marketingů


Konzultace pro žadatele

Mgr. Hana Bohatová , hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927