Text výzvy

Výzva MAS Blaník č. 6 Programu rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 17. 2. 2023

Příjem žádostí: 1. 3. 2023 – 24. 3. 2023

Přílohy výzvy

(pokud se vám nedaří otevřít přílohu v prohlížeči, uložte si požadovaný soubor do svého počítače a stažený soubor otevřete pomocí programu Adobe Acrobat Reader)

Fiche č. 6 – Na venkově to ŽIJE – vyhlášena pouze oblast b) Mateřské a základní školy

Interní postupy MAS Blaník pro PRV

Pravidla PRV pro operaci 19.2.1. – platná pro roky 2023 – 2025

Harmonogram administrace žádostí o dotaci na SZIF

Postup pro vygenerování formuláře žádosti a předání na MAS

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 6

Vzory příloh k podaným žádostem

Preferenční kritéria – vzory příloh

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Přehled žadatelů vybraných k podpoře na MAS v PRV v rámci výzev č. 1, č. 2, 3 a 4:

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 1

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 2

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 3

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 4

Vybrané projekty v rámci výzvy č. 5

Seminář pro žadatele 2. 3. 2023

Pozvánka na seminář pro žadatele v 6. výzvě PRV – Fiche č. 6

Prezentace ze semináře pro žadatele – Fiche č. 6

Seznam předkládaných příloh: fiche č. 6

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Věcné hodnocení

Pozvánka na jednání Výběrové komise 11. 5. 2023

Zápis z jednání Výběrové komise z 11. 5. 2023

Hodnotící listy projektů fiche č. 6

Fotodokumentace jednání VK z 11. 5. 2023

Výběr projektů

Pozvánka na jednání Výboru MAS Blaník – 18. 5. 2023

Zápis z jednání Výboru MAS Blaník ze dne 18. 5. 2023

Fotodokumentace jednání Výboru MAS z 18. 5. 2023

Tabulka vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Konzultace pro žadatele

Mgr. Hana Bohatová , hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927