Text výzvy

Výzva MAS Blaník-č. 4 Programu rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 12. 2. 2021

Příjem žádostí: 19. 2. 2021 – 15. 3. 2021

Přílohy výzvy

(pokud se vám nedaří otevřít přílohu v prohlížeči, uložte si soubor do svého počítače a stažený soubor otevřete pomocí adobe reader)

Fiche č. 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ-živí-venkov

Fiche č. 6 – Na venkově to ŽIJE

Interní postupy PRV

Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie

Vzory příloh k podaným žádostem

Preferenční kritéria – vzory příloh

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Tabulka projektových záměrů schválených pro PRV MAP ORP Vlašim

Přehled žadatelů vybraných k podpoře na MAS v PRV v rámci výzev č. 1, č. 2 a č. 3:

vybrané projekty výzvy č. 1

vybrané projekty výzvy č. 2

vybrané projekty výzvy č. 3

Harmonogram administrace žádostí na SZIF před vydáním Dohody

Harmonogram administrace žádosti na SZIF

Semináře pro žadatele 24. 2. 2021

Pozvánka na seminář pro žadatele ve 4. výzvě PRV – Fiche č. 1

Pozvánka na seminář pro žadatele ve 4. výzvě PRV – Fiche č. 6

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí ke stažení zde

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 6. 5. 2021 – Fiche č. 1

Pozvánka Výběrová komise 10. 5. 2020 – Fiche č. 6

Zápis z jednání Výběrové komise z 6. 5. 2021 (Fiche č. 1)

Hodnotící listy projektů fiche č. 1 – první část

Hodnotící listy projektů fiche č. 1 – druhá část

Fotodokumentace jednání VK z 6. 5. 2021

Zápis z jednání Výběrové komise z 10. 5. 2021 (Fiche č. 6)

Hodnotící listy projektů fiche č. 6 – první část

Hodnotící listy projektů fiche č. 6 – druhá část

Fotodokumentace jednání VK z 10. 5. 2021

Výběr projektů

Zápis z jednání Výboru MAS z 14. 5. 2021

Fotodokumentace jednání Výboru MAS z 14. 5. 2021

Tabulka vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Seminář pro příjemce 16. 6. 2021
Pozvánka na seminář pro příjemce dotace k zadávání veřejných zakázek v PRV

Prezentace z online semináře pro příjemce dotace

Vzor tabulky cenového marketingu k zakázkám ve 4. Výzvě PRV

Konzultace pro žadatele

Mgr. Hana Bohatová , hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927