Výzva

Výzva MAS Blaník č. 2 Programu rozvoje venkova

Přílohy

Fiche č. 2 – Ať nám roste PRODUKCE

Fiche č. 3 – Na venkově se PODNIKÁ

Interní postupy MAS Blaník PRV

Pravidla_19.2.1_Podpora prováděni operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele PRV dne 25.4.2019

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí – výzva č. 2

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 11.6. 2019

Zápis z jednání Výběrové komise 11.6.2019

Etické kodexy

Výběr projektů

Pozvánka Výbor 19.6.2019

Zápis z jednání z Výboru MAS Blaník ze dne 19.6.2019

Etické kodexy

PRV V č.2 – Seznam vybraných a nevybraných ŽoD k financování

Seminář pro příjemce

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 26.9.2019

Prezenční listina ze semináře

Prezentace Seminář PRV