Výzva

Výzva MAS Blaník č. 1 Programu rozvoje venkova

Přílohy

FICHE č. 1_Zemědělství živí venkov

FICHE č. 2_Ať nám roste produkce

FICHE č. 3_Na venkově se podniká

FICHE č. 4_Poznejte to u nás v lese

Preferenční kritéria – vzory příloh

Interní postupy MAS Blaník k PRV

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele PRV 11.7.2018

Prezentace Seminář PRV

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí – PRV

Věcné hodnocení

Pozvánka Výběrová komise 24.8. 2018

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 24.8.2018

Etický kodex – Výběrová komise 24.8.2018

Výběr projektů

Pozvánka Výbor MAS Blaník 24.8.2018

Zápis z jednání Výboru MAS Blaník se zde 24.8.2018

Etický kodex členů Výboru MAS Blaník 24.8.2018

Seznam vybraných a nevybraných žádostí k financování

Seznam vybraných a nevybraných žádostí k financování

Pozvánka na seminář k zadávání veřejných zakázek pro příjemce

Seminář pro příjemce PRV_5.10.2018