Výzva č. 1 MAS Blaník OP TAK – Technologie pro MAS

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ:

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 6. 11. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu návrhů projektů na MAS: 20. 11. 2023, 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu návrhů projektů na MAS: 6. 12. 2023, 8:00 hod.

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY:

Výzva č. 1 MAS Blaník OP TAK – Technologie pro MAS

 

PŘÍLOHY VÝZVY:

1. Šablona návrhu projektu

2. Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

3. Kritéria věcného hodnocení

4. Interní postupy MAS OP TAK

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Termín: 14. 11. 2023, od 10:00 hod.

Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim

Pozvánka na seminář pro žadatele

 

KONZULTACE NÁVRHŮ PROJEKTŮ na MAS:

Monika Hlaváčková – expert IROP, dotační poradenství

E-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz

Tel.: 735 046 027

Konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, případně osobně po předchozí telefonické domluvě.

 

VÝSLEDEK:

Zápis z jednání Výboru MAS Blaník ze dne 23.1.2024

Seznam návrhů projektů s vydaným Vyjádřením MAS o souladu se SCLLD