Název projektu CHODNÍK PODÉL SIL. II/125, LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Žadatel Městys Louňovice pod Blaníkem
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 4.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-bezpečnost dopravy-Bezpečně do školy nebo na hřbitov
Místo realizace Městys Louňovice pod Blaníkem
Doba realizace 1. 7. 2018 – 4. 10. 2019
Rozpočet projektu 913 506,00 Kč
Výše dotace 867 830,70 Kč
Popis projektu      Zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou komunikace pro pěší, přechodu pro chodce včetně osvětlení a místa pro přecházení v Louňovicích pod Blaníkem.
Web příjemce https://www.lounovicepodblanikem.cz/