Název projektu Investice do zemědělských podniků – Vošický Vojtěch
Žadatel Vojtěch Vošický
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 1 v PRV, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Bernartice
Doba realizace 01.04.2019 – 07.02.2020
Rozpočet projektu 1.399.970,00 Kč
Výše dotace 494.802,00 Kč
Popis projektu Pan Vojtěch Vošický podniká v zemědělství na základě Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaného MěÚ Vlašim od roku 2018. Svoje podnikání pan Vošický směřuje jak do rostlinné, tak do živočišné výroby. Hektary, na nichž hospodaří, převzal od svého otce. Současný stav půdy, na které pan Vošický hospodaří činí 17,78 ha zemědělské půdy. Spolu s rostlinnou výrobou se pan Vošický zaměřuje i na chov skotu. V době podání žádosti o dotaci byl počet chovaného dobytka v součtu 8 ks býků do 2 let.  Hlavním cílem podnikatelského projektu byl nákup nového kolového traktoru. Díky novému traktoru má žadatel k dispozici vlastní traktor a není již vázán za zapůjčení. Postupně chce pan Vošický nakupovat další strojové vybavení tak, aby byl plně soběstačný.