Název projektu Provoz dětské skupiny Kondracký hlídáček
Žadatel Obec Kondrac
Podpořeno z Operační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MAS Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)
Místo realizace  Kondrac
Doba realizace 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Rozpočet projektu  3 760 275,00 Kč
Výše dotace  3 572 261,25 Kč
Popis projektu Jedná o navazující projekt provozu DS. DS bude otevřena 5 dní v týdnu od 7:00 do 16:00 hod. Jejích kapacita je 12 dětí. Z rozpočtu dojde k obnově opotřebeného vybavení a nakoupení nových hraček pro děti, dále budou financovány platy pečujících osob po dobu realizace projektu a jiné náklady spojené s provozem.
Web příjemce https://www.kondrac.cz/