Název projektu Stavební úpravy ZŠ Zdislavice
Žadatel Městys Zdislavice
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 6. výzva MAS Blaník,z.s. -IROP-vzdělávání-Školství a vzdělávání-Infrastruktura základních škol
Místo realizace Zdislavice
Doba realizace 1.4.2019 – 30.6.2020
Rozpočet projektu 3 952 396,21 Kč
Výše dotace 3754776,39 Kč
Popis projektu     V rámci projektu byla vybudována odborná učebna pro výuku jazyků a informatiky s maximální kapacitou 12 žáků. Dále byla zajištěna bezbariérovost školy, a to zřízením výtahu pro bezbariérový přístup do všech podlaží školy.
Web příjemce www.zdislavice.cz