Název projektu Produkce na farmě Licoměrsko spol. s r.o.
Žadatel Licoměrsko spol. s r.o.
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva v PRV č. 1, Fiche č. 2 Ať nám roste PRODUKCE
Místo realizace Kácovec
Doba realizace 01.11.2018 – 3.12.2019
Rozpočet projektu 262 340,00 Kč
Výše dotace 108 405,00 Kč
Popis projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nákupu vybavení provozovny pro výrobu kozích sýrů, jogurtů, kefírů (případně dalších výrobků) zajistit finalizaci výrobků na farmě Licomersko, spol. s r. o., která působí na Licoměrsku – Kácovec – Obec Tichonice. Farma od roku 1995 podniká v zemědělství, momentálně v režimu ekologickém. Má cca 52 hektarů zejména trvalého travního porostu. Zabývá se chovem ovcí, koz a koní. Zpracováváno je kozí mléko. Projekt přispěl k finalizaci produktů v místě. Vstupním produktem je surovina produkována přímo na farmě – kozí mléko (tj. surovina má 100 % původ v území MAS a v návaznosti na ekologickou prvovýrobu se jedná o 100 % bioprodukt). Společnost se také v rámci projektu zavázala třídit alespoň 6 složek odpadu po dobu udržitelnosti projektu. Výsledkem projektu je funkční a do provozu uvedená provozovna pro zpracování kozího mléka. Konkrétně v rámci projektu došlo k nákupu chladícího boxu pro uchování hotových produktů před distribucí či prodejem, sýrařského kotle pro výrobu sýru a vakuové baličky pro finální balení výrobků
Web příjemce https://www.licomersko.cz/