Název projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov
Žadatel Město Trhový Štěpánov
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 4.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-bezpečnost dopravy-Bezpečně do školy nebo na hřbitov
Místo realizace Město Trhový Štěpánov
Doba realizace 15.3.2017 – 30. 6. 2019
Rozpočet projektu 1 535153,67 Kč
Výše dotace 1 458 396,00 Kč
Popis projektu      Vybudování přechodu pro chodce přes silnici č.II/126 a k němu navazujících chodníků na náměstí v Trhovém Štěpánově.
Web příjemce https://www.trhovystepanov.cz/