Název projektu Montessori školička
Žadatel Montessori Vlašim z. s.
Podpořeno z Operační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MAS MAS Blaník – III. 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům – (I.)
Místo realizace Spolkový dům Vlašim, Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01
Doba realizace 1. 12. 2017 – 30.11.2020
Rozpočet projektu 3 959 852,50 Kč
Výše dotace 3 959 852,50 Kč
Popis projektu      Realizací projektu došlo k transformaci stávající služby hlídání dětí ve věku od 2 do 6 let, kterou spolek provozoval na živnost a převedl ji na dětskou skupinu. Díky podpoře došlo k rozšíření poskytování služby na 5 dní v týdnu a zvýšila se dostupnost služby pro širokou veřejnost.       Dětská skupina je otevřena od 7:30 do 16:00 hod. pro děti ve věku 2 až 6 let. Využívat DS mohou rodiče, kteří se chtějí navrátit do pracovního procesu.       Projekt je zaměřený na provoz DS, a největší položku rozpočtu tvoří platy vychovatele, dále se pořídilo vybavení DS, hračky pro děti.  
Web příjemce https://montessorivlasim.cz/