Název projektu Provoz dětské skupiny ANNA
Žadatel  Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy
Podpořeno z Operační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MAS Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)
Místo realizace Benešovská 507, 258 01 Vlašim
Doba realizace 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022
Rozpočet projektu 2 634 600,00 Kč
Výše dotace 2 634 600,00 Kč
Popis projektu Projekt provoz dětské skupiny Anna, je navazující projekt již na fungující DS, která vznikla z podpory Evropských dotací. DS Anna bude pokračovat ve stejném režimu. Její kapacita je 6 dětí a provozní doba je 5 dní v týdnu od 6:00 do 18:00 hod. Z rozpočtu projektu bylo obnovené vybavení, nové hračky pro děti. Další největší položkou projektu jsou platy na pečující osoby jiné náklady spojené s provozem.
Web příjemce https://www.diakonie.cz/