Název projektu Modernizace a rozšíření zázemí pro sociální služby
Žadatel Město Vlašim
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 10.Výzva MAS Blaník,z.s.-IROP-sociální infrastruktura-Zázemí pro sociální služby
Místo realizace Vlašim
Doba realizace 14.5.2019-30.6.2021
Rozpočet projektu 2 651 898 Kč
Předpokládaná výše dotace 2 519 303,10 Kč
Popis projektu Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality a komfortu nabízených sociálních služeb, zlepší se podmínky a prostředí zázemí domova s pečovatelskou službou. Cílem projektu je rekonstrukce a rozšíření zázemí pro sociální služby – pečovatelskou službu. Zázemí domova s pečovatelskou službou bude poskytovat registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách cílovým skupinám osobám – sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se ZP. Pečovatelská služba bude pro cílovou skupinu dostupnější a přispěje tak k lepšímu začlenění cílové skupiny do společnosti. Dlouhodobá práce s cílovou skupinou také přispěje k tomu, aby se cílová skupina udržela v běžné společnosti a nebyla ohrožována sociálním vyloučením.
Web příjemce www.mesto-vlasim.cz