Název projektu Zlepšení zázemí pro vzdělávání na ZŠ a MŠ Načeradec,
Žadatel Městys Načeradec
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 6.Výzva MAS Blaník,z.s.-IROP-vzdělávání-Školství a vzdělávání-Infrastruktura základních škol
Místo realizace ZŠ Načeradec
Doba realizace 1. 8. 2017 – 31. 10. 2019
Rozpočet projektu 3 868 713,17 Kč
Výše dotace 3 675 277,51 Kč
Popis projektu

Vybudování 2 nových odborných učeben a bezbariérového přístupu do budovy ZŠ a MŠ Načeradec.

Web příjemce http://www.zsnaceradec.cz/