Název projektu Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim
Žadatel Město Vlašim
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 5.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-Školství a vzdělávání-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Místo realizace MŠ K Vodárně, Vlašim
Doba realizace 8. 3. 2017 – 30. 11. 2019
Rozpočet projektu 6 033 909,65 Kč
Výše dotace 5 732 214,16 Kč
Popis projektu Vybudování přístavby ke stávající budově MŠ K Vodárně a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v této mateřské škole.
Web příjemce https://www.mesto-vlasim.cz/