Název projektu RESTART
Žadatel Občanské sdružení Zoe, z.s.
Podpořeno z Operační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MAS MAS Blaník – III. 3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách– (III.)
Místo realizace Husovo náměstí 45, Vlašim, 258 01
Doba realizace 1.1.2019 – 31.12.2020
Rozpočet projektu 836 395,00 Kč
Výše dotace 836 395,00 Kč
Popis projektu      Realizace projektu řeší situaci osob, žijících na území MAS Blaník, které nepotřebují pravidelnou sociální pomoc, přesto se ale potýkají s obtížemi, které sami nedokáží řešit a díky nimž jsou ohroženy vyloučením nebo jsou vyloučeny ze společnosti a trhu práce. Cílem projektu je poskytnout intenzivní podporu, která přispěje k jejich sociálnímu začleňování, minimalizuje nebezpečí jejich sociálního vyloučení a zlepší jejich přístup na trh práce. Zároveň jsou ale aktivity projektu koncipovány tak, aby aktivovaly účastníky samotné, podpořily je v hledání vnitřní motivace ke změně. Z projektu byly vybaveny prostory kanceláře spolku a mzdy osob podílejících se na projektu a vedení cílových skupin. Dále pak byly z projektu placeny vzdělávací semináře, aby mohla být poskytována péče v nejvyšší kvalitě.
Web příjemce https://www.zoe-zs.cz/