Název projektu Vybudování a provoz dětské skupiny ANNA
Žadatel  Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy
Podpořeno z Operační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MAS MAS Blaník – III. 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům – (I.)
Místo realizace Benešovská 507, 258 01 Vlašim
Doba realizace 1. 7. 2018 – 30. 6. 2020
Rozpočet projektu 2 119 650,00 Kč
Výše dotace 2 119 650,00 Kč
Popis projektu Dětská skupina Anna se nachází v Azylovém domě pro matky s dětmi, ale je přístupná široké veřejnosti. Otevírací doba je 6:00 – 18:00 a její kapacita je 6 dětí. Z projektu byly nejprve od 1.7 do 31.8. 2018 vybudovány vhodné prostory pro provoz DS, dále bylo pořízeno vybavení (skříně, židle, postele a jiné) a hračky. Následně byl zpuštěn provoz, který je také placen z dotace.