Název projektu Úprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích
Žadatel Městys Čechtice
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 4.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-bezpečnost dopravy-Bezpečně do školy nebo na hřbitov
Místo realizace Městys Čechtice
Doba realizace 1. 6. 2018 – 10. 1. 2019
Rozpočet projektu 2 461 685,00 Kč
Výše dotace 2 338 600,75 Kč
Popis projektu      Stavební bezbariérové úpravy přechodů a navazujících chodníků podél silnice II/112 v průtahu Městyse Čechtice, která prodloužila bezbariérovou trasu z centra směrem k základní škole.
Web příjemce https://www.mestys-cechtice.cz/