Název projektu Venkovní odborná učebna se zázemím
Žadatel Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem
Podpořeno z Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS 6. výzva MAS Blaník,z.s. -IROP-školství a vzdělávání – infrastruktura základních škol
Místo realizace Louňovice pod Blaníkem
Doba realizace 13.2.2018 – 1.11.2020
Rozpočet projektu 1 075 046,20 Kč
Výše dotace 1 021 294,02 Kč
Popis projektu V rámci projektu byla vybudována venkovní odborná učebna ZŠ Louňovice pod Blaníkem. Přínosem projektu je zlepšení podmínek pro výuku. Učebna zajistí odbornou výuku ve venkovním prostředí blíže ke zkoumané přírodě. Žáci tak budou moci být blíže v kontaktu s přírodou. Projekt má vazbu na klíčové kompetence – přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
Web příjemce ZŠ a MŠ Louňovice (webnode.cz)