Název projektu Nové vybavení pro spolkové kulturní akce v obci Miřetice
Žadatel Fichtl klub Miřetice, z.s.
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE
Místo realizace Miřetice
Doba realizace 1. 9. 2020 – 31. 8.2021
Rozpočet projektu 333.000,00 Kč
Výše dotace 266.400,00 Kč
Popis projektu Spolek Fichtl klub z.s. vnikl v Miřeticích v roce 2007. První akcí, kterou oficiálně spolek uspořádal, byl v září 2007 1. ročník Fichtl CUPU, 45-minutového závodu motocyklů Jawa 250. Každoročně se této akce účastní více než 1000 návštěvníků. Spolek buď samostatně nebo ve spolupráci s dalšími spolky v obci organizuje další pravidelné akce pro občany obce Miřetic i blízkého okolí: jedná se o akci Miřetická vyjížďka, každoroční letní zábavy a posezení, podzimní Svatomartinskou husu, zimní Miřetický masopust. Dále se v rámci spolkové činnosti v obci Miřetice každoročně pořádají oblíbené akce pro děti, k nimž patří již tradiční Pohádkový les, Indiánské léto a Bobřík odvahy. K uspořádání těchto akcí je zapotřebí celá řada především mobilního vybavení, které si spolek Fichtl klub částečně pořídil za příspěvky členů a sponzorů a částečně vypůjčoval od spolků, které mají v Miřeticích delší historii (TJ Sokol Miřetice – 52 let SDH, Miřetice – 109 let). Vzhledem k postupnému opotřebení často využívaného mobilního vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí se spolky dohodly, že bude pořízeno vybavení nové včetně některých zařízení, které dosud ve vybavení spolků v obci Miřetice chybí. Zejména byly v rámci projektu PRV pořízeny nové party stany sloužící jako přístřešky pro návštěvníky akcí, do nichž jsou během akcí umisťovány nově pořízené gumové podlahy bránící vzniku bahna ve stanech za špatného počasí, plynová topidla pro akce konané v chladných měsících), pivní sety, dále nové vybavení pro ozvučení akcí pro větší počty návštěvníků, mobilní oplocení pro usměrnění pohybu návštěvníků zejména při motocyklových závodech Fichtl CUP.
Fotodokumentace